משפחות ריהוט

בכיתה הירושלמית גם הריהוט משרת את הלמידה:
שולחנות קבוצתיים

מאפשר גמישות במעברים מלמידה אישית ללמידה שיתופית.
ישיבה קבוצתית מזמנת פעילות ושיח המקדמים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה. מאפשר מישוב ורפקלציה על תהליכי הלמידה וכמו כן תרגול פרקטיקות כמו חקר יצירה והצגה.

הריהוט בכיתה הוא מודולרי. ניתן להזיז את הריהוט בכיתה ולהתאים אותו למטרות הלמידה וההוראה השונות.
הדמית כיתה