עיצוב מרחבי למידה בשנים האחרונות מקבל תשומת לב רבה כשההבנה היא שיש השפעה של הסביבה על האופן שבו אנחנו מתפקדים.
לוריס מלגוצי, מורה מהעיר רג'ו אמיליה שבאיטליה, פיתח גישה חינוכית שמתייחסת לשלושה מורים שיש לאדם:

מורה
Artboard – 3

המורה הראשון הוא
אחר משמעותי

הורה, אח/ות, חבר/ה, מורה

המורה השני הוא
קבוצת השווים

הורה, אח/ות, חבר/ה, מורה

המורה השלישי הוא
המרחב, הסביבה

מורה
הורה, אח/ות, חבר/ה, מורה

המורה הראשון הוא
אחר משמעותי

המורה השני הוא
קבוצת השווים

הורה, אח/ות, חבר/ה, מורה
Artboard – 3

המורה השלישי הוא
המרחב, הסביבה

"אם היתה לי שעה לפתור בעיה הייתי במשך 55 דקות חושב על הבעיה ו 5 דקות חושב על פתרונה"

אלברט איינשטיין

עיצוב במקרים רבים מתחיל מצורך או בעיה. בתהליך עיצוב מחדש יש חשיבות בהתבוננות מחודשת על המרחבים השונים שסביבנו.

בממד הפיזי

הצורך או הקושי שאיתו אנחנו מבקשים להתמודד הוא הפער בין הסטטיות של מרחבי הלמידה והכיתה ובין השינויים העצומים שמתחוללים במציאות סביבנו. אנחנו צריכים לשאול את עצמינו כיצד הסביבה הפיזית יכולה לעודד גמישות ויצירתיות, לתמוך בתהליכים רגשיים, ליצור חוויות למידה משמעותיות, לעודד שיתופיות ובכלל להיות מרחב משמעותי עבור השוהים בו.

בממד הארגוני והפדגוגי 

נרצה להתבונן על השגרות והסדירויות הקיימות. הכוונה היא לשאול שאלות על אותם אלמנטים קבועים בחיי בית הספר שנתפסים כמובנים מאליהם, מצויים בשגרה, עד שאנחנו בטוחים שגם רצינו אותם מלכתחילה ולכן הם שם.

בתהליך הבא לקראת בחירת ריהוט מ'חדש, אנחנו מזמינים אתכם להתבונן בעיניים חדשות על הסביבה בה הלמידה מתקיימת ולשאול שאלות על המובן מאליו. אנחנו מזמינים אתכם להזכר בעקרונות ובמטרות הלמידה שלכם, לחשוב מחדש על הכיתות והמרחבים השונים, ולחבר בין הפעילויות והלמידה שבכיתה, לבין המרחב בה הן מתקיימות.