רגע לפני שניגשים לבחירה אנחנו מזמינים אתכם ליצור את המפה המכוונת שלכם לבחירת הריהוט: למידה מבוזרת, תפיסות וערכים בית ספריים והפדגוגיה של השכבה הנבחרת. התשובות שתכתבו כאן יישמרו בתיקייה הבית ספרית בדרייב כך שתוכלו לשתף ולהדפיס אותן לשימושכם.

היזכרו בארבעת העקרונות של הלמידה המבוזרת:

חזרו להחלטה האמיצה ולסדירויות שקבעתם/ן במאיץ

לפניכם/ן שאלות הכוונה לבחירת ריהוט באופן המותאם ביותר עבורכם/ן.
קראו את השאלות ונסו לענות לפחות על חלקן כבר עכשיו.
השתמשו בשאלות כעזר לבחירת הריהוט וחזרו עליהן גם בסוף לבדיקה.

מי משתמש במרחב?

כמה מורים משתמשים בכיתה במהלך יום לימודים?

האם בית הספר מתנהל ע"פ כיתות-אם או כיתות בעלות אפיון אחר?

מה הרכב הלומדים? גיל, אוכלוסייה, זהות.

איך המשתמשים מרגישים במרחב? well being

על הרצף הלימודי/התנהגותי –
מה הם טיפוסי הלומדים שבקצוות הסקאלה? מה סגנון הלמידה שלהם? למה כל אחד מהם זקוק? (למשל: מרחב שקט/ מרחב מעורר שיח/ מקום להיות לבד/ אפשרות תנועה)

בהתבוננות על הלומדים, היכן המקום הנכון בכיתה למיקום פינות אישיות/ 

מרכזים קבוצתיים/ עמדת יצירה?

האם לכל לומד מקום קבוע לשוב אליו? אם לא- האם יש צורך בעוגנים רגשיים נוספים? (מקום אישי לחפצים, סדירויות כיתתיות, יצירת תחושת שייכות בכיתה)

 באילו אמצעים בכיתה נוכל לייצר תחושת שייכות ומסוגלות? (מקום אישי לחפצים, תצוגת תוצרים)

איך תתרחש הלמידה במרחב?

מהן המיומנויות שתרצו לקדם במרחב? מהן דרכי ההוראה שנמצאות בשימוש תדיר? אלו אופנים של ארגון הריהוט יזמנו את האינטראקציות הרצויות?

אם אין כתות אם – אילו סוגי למידה תרצו לראות בכל אחת מהכיתות?

נסו לאפיין את האזורים השונים בכיתה ואיך מתנהלת הוראה-למידה בתוכם? (אזור שקט/רועש/דינמי) כיצד ניתן לייצר הרמוניה ביניהם?

כיצד ארגון הריהוט משפיע על חווית הלמידה הרצויה בכיתה? עד כמה נוכחים בה מרכיבים כמו חופש, פעילות, עצמאות, רווחה, פתיחות, שקיפות…

תפעול הכיתה בזמן שיעור ובתחילת/סוף יום

חשבו על תנועת לומדים במרחב ותנועה של ריהוט:

 איך תתרחש התנועה והפעילות לאורך שיעור?

האם יהיה צורך להזיז את הריהוט למצב אחר במהלך השיעור?

איזו דינמיות מתאפשרת בעוד הריהוט סטטי?

האם תרצו להגדיר נהלים ביחס לסידור הכיתה ע"י המורים והלומדים?

עותק של התשובות יעלה
לתיקייה הבית ספרית בדרייב
לשמירה ושליחת הטופס