בהוראה ולמידה מבוזרת מוקד הפעילות עובר מהמורה אל התלמידים, העובדים בקבוצות ובהרכבים משתנים תוך שימוש דינמי במרחבי בית הספר (הפיזיים והווירטואליים).

בכיתה מבוזרת תפקיד המורה משתנה; המורה אינו מקור הידע הבלעדי, ותפקידו הוא לעצב את תהליכי הלמידה ולשמש כמלווה ומנחה עבור התלמידים. הנוכחות הפעילה והמפעילה של המורה מאפשרת לבנות אצל התלמידים תחושת מסוגלות ואוטונומיה, ולסייע להם לרכוש בעלות ואחריות ביחס ללמידה שלהם.

אנו מאמינים שחינוך רלוונטי הוא חינוך שמכיר בשונות שבין תלמידינו ומקדם את שוויון ההזדמנויות של כל אחת ואחד מהם.
מתוך מטרה לטפח למידה עצמאית ושיתופיות בקרב התלמידים והתלמידות, אנו מבקשים לקדם בבתי הספר הירושלמיים מעבר מהוראה פרונטלית להוראה פעילה ומפעילה – אותה אנו מכנים הוראה ולמידה מבוזרת.

בהוראה ולמידה מבוזרת מוקד הפעילות עובר מהמורה אל התלמידים, העובדים בקבוצות ובהרכבים משתנים תוך שימוש דינמי במרחבי בית הספר (הפיזיים והווירטואליים).

בכיתה מבוזרת תפקיד המורה משתנה; המורה אינו מקור הידע הבלעדי, ותפקידו הוא לעצב את תהליכי הלמידה ולשמש כמלווה ומנחה עבור התלמידים. הנוכחות הפעילה והמפעילה של המורה מאפשרת לבנות אצל התלמידים תחושת מסוגלות ואוטונומיה, ולסייע להם לרכוש בעלות ואחריות ביחס ללמידה שלהם.

כך, אנו מקווים, נסייע לצמצם את הפער בין בית הספר לבין העולם שמחוצה לו, והשיעור ימשיך להתקיים גם לאחר שהתלמידים יצאו מהכיתה.

אם ביה"ס לא מופיע ברשימה צרו קשר כאן