סולם משימות
סולם משימות
 מה 

ליצור בקלות דף עבודה דיפרנציאלי!

 איך 

  • שימו בפתיחת דף העבודה מספר מצומצם של שאלות קלות, שכל תלמיד בכיתה אמור לדעת להתמודד איתן, וסמנו אותן בכוכבית אחת.
  • לאחר מכן, שבצו מספר שאלות ברמה הלימודית הנדרשת בנושא זה, וסמנו אותן בשתי כוכביות.
  • בחלק האחרון, הוסיפו מספר שאלות מאתגרות במיוחד, וסמנו אותן בשלוש כוכביות.
  • אתגרו את התלמידים להשיג כמה שיותר כוכביות, אך הגדירו מספר כוכביות מינימלי שעל כל תלמיד "לאסוף" במהלך זמן התרגול.

 למה 

  • בכל כיתה יש לנו מגוון רמות של תלמידים.
  • כאשר כולם מקבלים את אותה משימה - הרוב יוצאים מתוסכלים.
  • במבנה כזה של דף עבודה, הרעיון הוא שהתלמידים ששולטים בחומר, יתחילו בשאלות הקשות ש"שוות" יותר נקודות, וכך באמת יאתגרו את עצמם, ואילו התלמידים המתקשים יתחילו בשאלות הקלות ויצברו בטחון, ורק אז ימשיכו לשאלות הקשות יותר.

 טיפים 

  • מספר הכוכביות המינימלי צריך להיות גבוה יותר ממספר השאלות הקלות, על מנת שכל תלמיד יידרש לענות גם על שאלות בינוניות.
  • כדאי להבהיר לתלמידים שצבירת הנקודות היא אמצעי ולא מטרה, וחשוב שכל אחד מהם יתמודד עם תרגילים שבאמת מאתגרים אותו.