מה

הזדמנות שווה לכל התלמידים לקחת חלק בדיון הכיתתי!

איך

  • לפני פתיחת הדיון חכו שניה עם השאלה עצמה, תנו הקדמה: אני עומד/ת לשאול שאלה, ואני מבקש/ת שכל אחד יכתוב את התשובה במחברת.
  • הציגו את השאלה והקציבו זמן למענה אישי (אפשר גם להפעיל טיימר מקוון).
  • כעת בקשו ממספר תלמידים לקרוא את מה שכתבו במחברת.

למה

פעם רבות ב"דיון כיתתי" משתתפים מספר מצומצם של תלמידים קבועים.
השימוש ב"רק רגע" מוביל לכך שרוב התלמידים מגבשים תשובה לשאלה, מה שמאפשר למורה להרחיב את מעגל המשתתפים, ולאפשר ביטוי גם לתלמידים שבד"כ קולם לא נשמע.

טיפים

  • אפשר לתת לתלמידים להשוות ביניהם תשובות בחברותות או בקבוצות קטנות.
  • חשוב ליצור "מרחב בטוח" שבו כל תשובה, גם אם היא שגויה או חריגה, זוכה לעידוד על עצם ההשתתפות.
  • במקרה של תלמידים ביישנים במיוחד, כדאי במהלך זמן המענה לגשת אליהם באופן אישי, ולבקש את רשותם להקריא בפני הכיתה את מה שהם כתבו.