בשלוש השנים האחרונות חלמנו כיתות
ירושלמיות מ’חדש המראנו, יצרנו,
התנסינו, טעינו ולמדנו, וכעת במסגרת
“מודל ירושלים לחינוך שלם”
אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק 
במהלך מעצבים הוראה ירושלמית מ'חדש!
 החינוך הירושלמי נמצא 
 בעיצומו של שינוי פיזי פדגוגי. 
רבים מבתי הספר הירושלמיים כבר צועדים בדרך הזו, וחיים את השינוי במרחבי למידה שונים שהוקמו בבתי הספר. כעת אנחנו במ’חדש מזמינים אתכם לעלות קומה ולהמשיך לממש את התהליכים הפדגוגיים שאתם רוצים להוביל באמצעות עיצוב מ’חדש של כיתות האם בבית הספר, בהן נמצאים מערכתהתלמידים לאורך רוב שעות היום, כמרחבי הוראה גמישים ומרובי מימדים.
 איך זה יעבד בפועל? 

ממלאים טופס התעניינות
מקבלים במייל/באתר את החומרים הרלוונטיים
משתפים אותנו בתאריך לדיון בית ספרי
עורכים דיון בצוות בית הספר
מגישים תוכנית עבודה
מתנסים בכיתה בהוראה מגוונת 
מדייקיים תוכנית עבודה
מקבלים אור ירוק ותקציב
בוחרים פריטים מקטלוג הריהוט בהתאמה לכיתות המשתתפות
מתאימים תכנים להוראה מ’חדש
קולטים את הריהוט הנבחר
מתחילים ללמד בכיתות 
"שינוי פיזי בכיתות הוא תנאי 
  מחייב על מנת להפוך את 
 ההוראה למבוזרת ואת בתי 
 הספר ליותר רלוונטיים בעת הזו"
אביב קינן, ראש מינהל חינוך בעיריית ירושלים