שאלות
 ותשובות

להוסיף טקסט.
בעבר כל בית ספר שהגיש מועמדות לקול קורא של מ'חדש בחר באילו מרחבים בבית הספר ברצונו להתחדש. כעת אנחנו מתמקדים בכיתות האם של שתי שכבות ובחדרי המורים, מתוך רצון ליצור שינוי משמעותי במרחבים שבהם נמצאים המורים והתלמידים לאורך רוב שעות היום.
כרגע, כדי לאפשר לכמה שיותר בתי ספר לקחת חלק ומאחר שמדובר במהלך בסדר גודל עירוני, כל בית ספר יוכל לעצב מ'חדש שתי שכבות. בהמשך מתוכננת הרחבה של המהלך כך שיכלול את כל כיתות האם בבתי הספר בעיר.