אני שייך משמע אני חשוב

על ההשפעה החיובית של תחושת השייכות על ההגדרה העצמית של הילד