ויש ילדים בצורה של, נניח, משולש…

על גמישות בהוראה – תיאוריה ויישום