ללא קירות: הוראה בסביבת למידה פתוחה

איך זה נראה בקופנהגן?