למידה ורטיקלית מודל ללמידה שיתופית

מה קורה אם נותנים לתלמידים ללמוד על הרגלים?