למידה פעילה השיטה של פרופ' קארל ווימן

הקשר בין המוח ולמידה פעילה | אנימציה