מודל 6 מראות הכיתה ללמידה שיתופית

מודל ליישום למידה שיתופית בכיתה מבית מפרש