רווחה נפשית

סקירת המונח well being – מיטביות, אגף שפ"י