רכישת דעת מתוך חירות

על חופש ובחירה בהוראה – תיאוריה ויישום