5 דרכים להעצמת תחושת השייכות

עד כמה המבוגרים משפיעים על תחושת השייכות של התלמידים אל ביה"ס