שולחנות קבוצתיים

מאפשר גמישות במעברים מלמידה אישית ללמידה שיתופית.
ישיבה קבוצתית מזמנת פעילות ושיח המקדמים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה. מאפשר מישוב ורפקלציה על תהליכי הלמידה וכמו כן תרגול פרקטיקות כמו חקר יצירה והצגה.