מנחי ישיבה

שולחנות עמידה, ישיבה גבוהה, נמוכה, רכה- מזמנים בחירה והתאמה לצרכים שונים של תלמידים, לסוגי אינטראקציות ולסגנונות למידה מגוונים