לוחותהיעבהחנל יכיחהנלמ יהחנל
לוחותהיעבהחנל יכיחהנלמ יהחנל

לוחות כתיבה

פלטפורמה לתהליכי למידה מגוונים כגון חקר ופיתוח יצירה והצגה של תהליכי חשיבה.

מהווים ביטוי אישי לתלמידים לחיזוק תחושת השייכות. 

מאפשר למורה מנחה תנועה וכתיבה תוך שיתוף התלמידים באזורים שונים.

מאפשר לתלמידים להיות מלמדים לקבוצות במינונים משתנים.